PROJEKT ZREALIZOWANY

We wrzesniu 2019r. zakończyły się kursy, które były organizowane przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training). Dzięki oferowanemu wsparciu młodzi ludzie mają szansę nabycia kompetencji pomocnych w zmianie ról społecznych i zawodowych.

  • W ramach wsparcia odbyły się kursy zawodowe akie jak:
  • Magazynier z obsługą wózka widłowego i programu WF-MAG
  • Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalnością kadrowo-płacową
  • Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci
  • Sprzedawca z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali płatniczych