Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Płocku
09-402 Płock, ul. 1 Maja 7

sekretariat:
tel./fax ( 24) 264-60-84
(24) 366-10-77

e-mail: ckplock@zdz.edu.pl
www.plock.zdz.edu.pl

Dyrektor Centrum: Beata Matuszewska
e-mail: ckplock_kursy@zdz.edu.pl

Dyrektor Szkoły: Leszek Moczybroda
e-mail: ckplock_dsdyr@zdz.edu.pl

Szkolenie kursowe:
tel/fax: (24) 264-60-84
(24) 366-10-77
e-mail: ckplock_kursy@zdz.edu.pl

Księgowość:
tel/fax (24) 264-60-84
e-mail: ckplock_fk@zdz.edu.pl