ZDZ Warszawa istnieje od 1863r., Ośrodek w Płocku pod nazwą ZDZ W-wa Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego powstał na początku lat 80-tych ubiegłego stulecia i mieścił się na ul. Królewieckiej, później przy ul. Jachowicza 2.Teraz ośrodek nosi nazwę ZDZ W-wa Centrum Kształcenia w Płocku z siedzibą przy ul. 1 Maja 7.

W drugiej połowie XIX wieku, gdy z dużą dynamiką zaczął rozwijać się warszawski przemysł i rzemiosło, i gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na kształcenie fachowców w różnych dziedzinach, profesor matematyki Roman Żuliński podjął się organizowania pierwszych odczytów oświatowych dla rzemieślników warszawskich. W kolejnych latach cele kształcenia i doskonalenia zawodowego realizowane były ze względu na określoną sytuację społeczno-polityczną w zmieniających swe nazwy placówkach, które przez historyków uznawane są za protoplastów Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Chronologicznie były to: