Kurs SEP ZAPISY!!!!!!!

Czuj się zaproszony!!!!!!!!! -Zdobądź uprawnienia elektryczne
Obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
Kursy na uprawnienia elektryczne Grupy 1 obejmują zakres eksploatacji lub dozoru urządzeń elektroenergetycznych.
Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Nasze kursy elektryczne G1 pozwalają zdobyć uprawnienia do 1 kV.
Uwaga!
Uczestnicy szkolenia nie muszą posiadać wykształcenia elektrycznego!