PROJEKT ZREALIZOWANY

Począwszy od  Począwszy od dnia 1. stycznia br. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie rozpoczął we współpracy z Partnerem (Hotele DeSilva Sp. z o.o.) realizację projektu "Pracownik z inicjatywą", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. Projekt skierowany jest do 90 niezatrudnionych osób niepełnosprawnych, w tym do 54. kobiet oraz 36. mężczyzn z terenu województwa mazowieckiego, w wieku aktywności zawodowej, o niskim poziomie wykształcenia i kompetencji oraz niewielkim doświadczeniu zawodowym.


          Dla uczestników projektu przygotowaliśmy ofertę szkoleń zawodowych oraz szkoleń aktywizująco doradczych, tj. warsztaty rozwoju osobistego, szkolenie job coaching, czterogodzinne indywidualne konsultacje. Osoby biorące udział w projekcie będą też miały zagwarantowany udział w grupie wsparcia oraz spotkania z ekspertem ds. zatrudnienia. Dla 89. uczestników/czek zorganizowane zostaną płatne, trzymiesięczne staże/praktyki zawodowe, a jedna osoba podejmie pracę w ramach zatrudnienia subsydiowanego. Po zakończeniu udziału w projekcie planuje się doprowadzenie do zatrudnienia 20% uczestników/uczestniczek. Osoby biorące udział w szkoleniach będą miały zapewnione materiały szkoleniowo dydaktyczne, catering, ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.