PROJEKT ZREALIZOWANY

Celem szkolenie jest przyuczenie do zawodu sprzedawcy  poprzez przygotowanie teoretyczne i praktyczne  w zakresie:

  • przestrzegania przepisów i zasad bhp, ochrony przeciwpożarowej ,
  • elementów rachunkowości – dokumentowania sprzedaży, prowadzenia rozliczeń handlowych, kontroli należności, wystawiania faktur
  • wykorzystania podstaw marketingu i reklamy w handlu,
  • handlu hurtowego i detalicznego – zasad organizacji sprzedaży, przyjmowania dostaw towaru, eksponowania towarów ,
  • zastosowania komputera w handlu hurtowym i detalicznym,
  • obsługi programów komputerowych wspomagających proces sprzedaży ( fakturowanie),
  • obsługi różnych typów kas fiskalnych i urządzeń współpracujących,
  • profesjonalnej sprzedaży.


Program kursu składa się z 8 modułów, z których każdy stanowi autonomiczną całość.

Wykłady i ćwiczenia realizowane będą w sali wykładowej, wyposażonej w niezbędne pomoce dydaktyczne (rzutnik multimedialny, sprzęt audio-wizualny). Zajęcia praktyczne odbywać się będą  w pracowni komputerowej wyposażonej w indywidualne stanowiska komputerowe , kolorowe monitory i drukarki, pracujące w sieci z dostępem do Internetu oraz   kasy fiskalne.