PROJEKT ZREALIZOWANY

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników i uczestniczek do podjęcia pracy przy obsłudze komputera, a także wykonywania prac administracyjno biurowych z praktycznym wykorzystaniem komputera.

Szkolenie trwa 150 godzin.

Realizowane jest w sali komputerowej wyposażonej w zestawy komputerowe połączone w sieci z dostępem do Internetu.