Centrum Kształcenia w Płocku

Centrum Kształcenia w Płocku

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Bezpłatne szkoły dla dorosłych

 Plan zajęć 2018 / 2019

godlo
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
 
Nauka trwa:
- 3 lata -  dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum
 
Wymagane dokumenty:
1) podanie
2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum
3) 3 zdjęcia
 
FORMULARZ DO POBRANIA:
 
Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 84 z dnia 16 kwietnia 2012 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Kuratora Oświaty w Płocku nr 48/98 z dnia 01 września 1998 r.
 
Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015
 
Forma zaoczna.

 
Szkoła Policealna dla Dorosłych:
 
W następujących zawodach:
- technik usług kosmetycznych
- technik informatyk
- technik rachunkowości
- technik bhp  
 
Nauka trwa od 1 do 2 lat w zależności od wybranego zawodu.
 
Wymagane dokumenty:
1) podanie
2) świadectwo ukończenia szkoły średniej
3) 3 zdjęcia
4) zaświadczenie lekarskie
 
FORMULARZ DO POBRANIA:
 
Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 118 z dnia 01.09.2003r oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2003r nr WOK.I.4321/31/03
 
Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015
 
Forma zaoczna.
 
Szkoła zapewnia bezpłatnie praktyki.

Zapraszamy !
- Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia
- Posiadamy własne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie
- Zapewniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

Szkoły dla młodzieży

 
 
godlo

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW:
 
 
Liceum Ogólnokształcące z elementami kosmetologii - SZKOŁA BEZPŁATNA
 
 
Nauka trwa 3 lata.

Wymagane dokumenty:   
1) podanie  
2) świadectwo ukończenia gimnazjum
3) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego  
4) 2 zdjęcia  
 
FORMULARZ DO POBRANIA:
 
Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 244 z dnia 5 marca 2012 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 marca 2012 r. nr WEK.I.4430.7.2012.JD
 
Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2009 
 
Technikum - SZKOŁA BEZPŁATNA:

W następujących zawodach:

- technik usług fryzjerskich z elementami kosmetologii
- technik mechanik
- technik informatyk
- technik ekonomista
 

Nauka trwa 4 lata.

Wymagane dokumenty:   
1) podanie  
2) świadectwo ukończenia gimnazjum
3) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego  
4) 2 zdjęcia  
5) zaświadczenie lekarskie
 
FORMULARZ DO POBRANIA:
 
Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 119 z dnia 30 września 2003 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 listopada 2003 r. nr WOK.I.4321/36/03
 

Szkoła zapewnia bezpłatne praktyki.

Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2009

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia  - SZKOŁA BEZPŁATNA:
W następujących zawodach:

- fryzjer z elementami kosmetologii
- sprzedawca
- kierowca mechanik
 
Nauka trwa 3 lata.

Wymagane dokumenty:   
1) podanie  
2) świadectwo ukończenia gimnazjum
3) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego  
4) 2 zdjęcia  
5) zaświadczenie lekarskie
 
FORMULARZ DO POBRANIA:
Podanie o przyjęcie do szkoły.
 
Szkoła wpisana jest do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 264 z dnia 5 września 2033 r. oraz nadano szkole uprawnienia szkoły publicznej Decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 września 2013 r. nr WEK.I.4430/43/2013/JD
 
Szkoła zapewnia bezpłatne praktyki.

Szkoła posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2009

 

 
Zapraszamy !
- Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia
- Posiadamy własne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt
i  oprogramowanie
- Zapewniamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną