Centrum Kształcenia w Płocku

Centrum Kształcenia w Płocku

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Certyfikaty i uprawnienia

W czerwcu 2003r. ZDZ został włączony do sieci ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP współpracujących na rzecz rozwoju systemu wsparcia małych i średnich firm. Przyznane przez Radę Koordynacyjną Krajowego Systemu Usług akredytacja w dziedzinie usług szkoleniowych potwierdziła, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wprowadził i stosuje system zapewnienia jakości zgodny ze standaryzacją ośrodków KSU dla MSP. Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw powstał z inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podstawowym celem systemu jest podniesienie konkurencyjności polskich firm z sektora MSP poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty wysokiej jakości usług oraz przygotowanie ich do procesu integracji z Unią Europejską.