Centrum Kształcenia w Płocku

Centrum Kształcenia w Płocku

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Certyfikaty i uprawnienia

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wraz z jednostkami terenowymi od listopada 2002r. posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 dotyczący projektowania i realizacji usług edukacyjnych w zakresie kształcenia i doskonalenia kursowo-seminaryjnego.
Rozszerzenie w marcu 2004r. zakresu certyfikacji o działalność szkolną jest dowodem uznania i gwarancją wysokiego poziomu realizowanego procesu kształcenia, odpowiadającego naszym klientom i uczniom. Wprowadzone procedury zapewniają jednolity standard kształcenia we wszystkich jednostkach ZDZ, a profesjonalna i rzetelna organizacja przedsięwzięć edukacyjnych stwarza możliwość identyfikacji oraz spełnienia wymagań i oczekiwań naszych klientów. Przyznany przez jednostkę certyfikującą – Bureau Veritas Quality International
certyfikat potwierdza, że wdrożony w ZDZ system był zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2009. Wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tworzy to warunki do pełnosprawnej rywalizacji na rynku usług edukacyjnych.  
W dniu 20 czerwca 2007r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wraz z jednostkami terenowymi uzyskał certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT.
Poświadcza on, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wraz z jednostkami terenowymi wdrożył oraz stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 w prowadzonej działalności edukacyjnej w systemie kursowo-seminaryjnym i szkolnym. Certyfikat jest ważny do 13 czerwca 2016r.