1. Na egzamin może przyjść zdający:

2. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, notatek, maskotek i telefonów komórkowych

3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatorów prostych, linijek, cyrklów itp.

4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej, zdający przynosi swoją.

5. Zdający - czekając na egzamin - zachowają odstep (1,5m) od innych i mają zakryte usta i nos.

6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

7. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa, najpóźniej do dnia 29 maja 2020 r. zgłaszają to dyrektorowi szkoły.

8. Zdający musi podporządkować się przepisom w zakresie dezynfekcji rąk.